Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | Trans-Wiert Sp. z o.o.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 
Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B wspierającego współpracę firmy wnioskodawcy z partnerami biznesowymi w formie elektronicznej.
 
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-18-179/12-00
 
 
OPIS PROJEKTU:
Projekt zakłada wdrożenie systemu B2B integrującego systemy informatyczne Wnioskodawcy z systemami informatycznymi Partnerów.
 
Rozwiązanie informatyczne, będące przedmiotem projektu, to budowa platformy automatycznej wymiany danych typu Business to Business, funkcjonującej w oparciu o nowoczesny work flow, która pozwoli na automatyzację zidentyfikowanych na etapie przygotowań założeń do wdrożenia systemu B2B, procesów biznesowych. Zastosowanie rozwiązań systemowych, opracowanych specjalnie dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy, zagwarantuje najwyższą dostępną efektywność funkcjonalną projektowanych rozwiązań, które zostaną zaimplementowane do systemu B2B. Zautomatyzowana platforma wymiany danych uznawana jest przez większość menadżerów wyższego stopnia za rozwiązania innowacyjne w skali kraju. Najważniejszą funkcją tych aplikacji jest integracja systemów do zarządzania przedsiębiorstwem z bazami danych serwera aplikacji. W ramach powstającego rozwiązania zostanie wykorzystana innowacyjna technologia w dziedzinie ICT, która jest zgodna z założeniami strategii przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy. W projekcie wykorzystana zostanie technologia służąca do rozbudowy zakupionego szkieletu platformy B2B zapewniająca integrację baz danych serwera aplikacji z niezbędnymi do tego modułami posiadanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP.
 
W ramach projektu, każdy z integrowanych systemów informatycznych stanowi konstrukcję modularną, adaptowalną do potrzeb przedsiębiorstw, dzięki nowoczesnym komponentowym środowiskom budowy aplikacji, wykorzystaniu serwerów aplikacji oraz użyciu technologii XML i Web Services na poziomie wymiany danych, a także integracji z już istniejącymi aplikacjami. Projektowanie i implementacja nowoczesnych systemów ERP jest działalnością w pełni innowacyjną. Centralna baza danych oparta o najbardziej nowoczesną i niezawodną platformę serwerową wyeliminuje konieczność gromadzenia informacji i danych w różnych miejscach infrastruktury teleinformatycznej. Instalacja centralnej bazy stworzy możliwość stałej aktualizacji danych oraz archiwizacji, z zastosowaniem rygorystycznych reguł bezpieczeństwa. Platforma B2B wykorzystująca silnik workflow pozwoli na efektywne realizowanie procesów w czasie rzeczywistym, przy wyeliminowaniu w znacznej mierze dokumentów w formie wydrukowanej.