Certyfikaty

ISO:
Trans-Wiert Sp. z o.o. wdrożyło i ciągle doskonali Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami:

PN-EN ISO 9001:2015-10
PN-EN ISO 14001:2015-09
PN-N 18001:2004

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM i BHP

020103

FAIR PLAY