Certyfikat „Fair Play”

Spółka Trans–Wiert już po raz kolejny uhonorowana została tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Podczas Gali Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości ,,Przedsiębiorstwo Fair Play” w Warszawie na ręce Prezesa Zarządu Spółki Zbigniewa Myśliwca wręczona została złota statuetka wraz z certyfikatem.

Uwiarygodnieniem spełnienia wymagań stawianych firmom uczestniczącym w Programie ,,Przedsiębiorstwo Fair Play” jest coroczne poddanie się przez naszą Spółkę badaniom wiarygodności i rzetelności w otwartym konkursie prowadzonym przez niezależne instytucje.

Uczestnictwo w Programie ,,Przedsiębiorstwo Fair Play” wspiera rozwój Trans–Wiert stawiając nas w grupie firm działających zgodnie z prawem zasadami etyki ,mających bardzo dobre relacje z kontrahentami i klientami oraz społecznością i władzą lokalną.