Budowa dróg i placów o nawierzchniach tłuczniowych i betonowych

Firma Trans-Wiert Sp. z o.o. świadczy miedzy innymi usługi w zakresie:

 • budowy dróg o nawierzchniach tłuczniowych i betonowych
 • budowy placów z płyt betonowych
 • modernizacji i remontów nawierzchni istniejących dróg i placów
 • budowy dróg leśnych i gruntowych
 • budowy i remontów przepustów i instalacji podziemnych
 • demontażu placów i dróg z płyt żelbetowych
 • budowy dołów zbiorczych, dołów urobkowych
 • uszczelniania zbiorników ziemnych
 • likwidacji dołów urobkowych
 • rekultywacji gruntów
 • rekultywacji wyrobisk
 • regulacji koryt rzek, potoków i cieków wodnych
 • budowy brodów
 • detoksykacji gruntów
 • wiercenia otworów w ziemi do 8 m
 • zagęszczania gruntu
 • niwelacji i plantowania terenu
 • rozbiórki budynków

Ponadto:
Trans-Wiet Sp. z o.o. wykonuje kompleksowo wszystkie prace administracyjne związane z przygotowaniem wiercenia, takie jak:

 • Negocjowanie umów z właścicielami działek pod teren wiertni
 • Pozyskiwanie pozwoleń na prowadzenie prac budowlanych
 • Składanie wniosków o pozwolenie na wyłączenie z produkcji rolnej,
 • Składanie wniosków o pozwolenie na wytwarzanie odpadów wiertniczych

oraz prace logistyczne i dodatkowe usługi świadczone w trakcie procesu wiercenia, polegające na:

 • transporcie urobku i odpadów powiertniczych
 • zaopatrzeniu wiertni w wodę technologiczną
 • organizacji dzierżawy, transportu i montażu kontenerów biurowych i sypialnych dla personelu
 • organizacji wszystkich usług transportowych i dźwigowych
 • zapewnieniu połączenia internetowego o wysokiej szybkości dla potrzeb personelu
 • zapewnieniu serwisów cateringu i utrzymania kwater dla personelu
 • zapewnieniu elektronicznej bramy zabezpieczającej strzeżonej 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
 • zapewnieniu usług tłumacza angielsko-polskiego przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
 • zapewnieniu pracowników placowych na dniówki i na zmiany nocne